I NATURALI

Уникална колекция, която гарантира същата производителност като на най-често срещаните естествени материали в големи размери, за да осигури на инженерите и дизайнери нови и неизследвани възможнисти в реализацията на проекти с голямо архитектурно значение. Разделена в три категории, колекцията надеждно възпроизвежда техническата и естетическата същност на материала, от който черпи вдъхновение, разкривайки текстури с вискока технологична стойност.

ДРУГИ КОЛЕКЦИИ