FLUIDOSOLIDO

Серия, която идва почти като залог: да се създадат архитектурни повърхности, които да пресъздадат контрастите, налични в природата. По-специално тези от подводния свят, където Blu (синият) оттенък на водата е вдъхновен от морското дъно. Първични светове, пълни с живот.
Флуидни повърхности, получени чрез контролирано разширяване на отлетите пигменти върху плочата, които в Blu Lucidato (полирано синьо) изразяват усещането за тишина и склонност към духовност.

ДРУГИ КОЛЕКЦИИ