ЕКОЛОГИЧНА ПОЛИТИКА

Отговорна Компания

Поддръжката на всички изследвания и проекти на Laminam е стълб за социалната отговорност на компанията. За нас има полза от иновацията само ако резултатите от изследванията са устойчиви, в свят, в който ресурсите са все по-ограничени, а проблема от негативното въздействие на производствените дейности върху околната среда става все по-сериозен. Затова употребата на естествените сурови материали, устойчиви технологии (ниската употреба на енергия-без вредни емисии и минимални емисии на CO2). Това са трите стълба, на които се основава екологичният подход на Laminam. Той гарантира, че производствените процеси отделят само водна пара в атмосферата, а генерираните отпадъци се употребяват повторно в други приложения, без да е необходимо използването на допълнителни ресурси. Също така, леката и компактна по размери продукция спомага за намаляване на вредите върху околната среда от транспортирането, в сравнение с подобните традиционни продукти в областта. Днес, Laminam с гордост заявяваме, че сме предприели сериозни мерки за намаляването на вредните следи от въглерод, които са вследствие от работата ни. За тази цел създадохме фотоволтаичен покрив с прибризителен капацитет 1,387 гигават часа, който самостоятелно произвежда над 10% от необходимата му енергия от възобновяеми източници и по този начин предодвратява огромни количества вредни емисии от въглероден диоксид в атмосферата.

Сертификати на Laminam

-UNI EN ISO 9001- Международен стандарт за управление на качеството на системата
-UNI EN ISO 14021-Продукти, съдържащи най-малко 20% рециклирани материали в състава си. (LEED 20)
-UNI EN ISO 14021-Продукти, съдържащи най-малко 30% рециклирани материали в състава си. (LEED 30)
-UNI EN ISO 14021-Продукти съдържащи най-малко 40% рециклирани материали в състава си. (LEED 40)
-CCC – Китайски сертификат за Качество
-UPEC- Сертификат за качество на материали-френски настилки
– ITB – Полски сертификат за качество